Ubezpieczenie
dla żeglarzy

Siedziba naszej firmy mieści się w centrum Olsztyna, gdzie nie brakuje miejsca do żeglarskich przygód. Zobowiązuje to nas do zapewnienia najwyższej ochrony łodzi, jachtów i skuterów wodnych naszych klientów.

Nawet podczas sprzyjającej aury jednostki pływające narażone są na uszkodzenia i nieprzewidziane, nieprzyjemne sytuacje.
Dokonując zakupu polisy jacht casco nie tylko chronimy jacht od kolizji i zatonięcia, ale również i wejścia na mieliznę, pożaru, kradzieży, wtargnięcia wody czy siły wyższej.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują również pomoc w holowaniu jednostki do najbliższego portu, dostarczenia paliwa czy części zamiennych, a nawet pokrycia kosztów noclegu i podróży powrotnej dla całej załogi. Zakresem ubezpieczenia objęte są również inne jednostki pływające jak skutery wodne, łodzie wędkarskie i inne.

Jacht Casco

Przeznaczone dla właścicieli i użytkowników jachtów oraz innych jednostek pływających, poruszających się po Polskich i Europejskich wodach śródlądowych (EUINL, xEUINL).

Obejmuje swoją ochroną jednostki pływające podczas:

 • postoju w porcie
 • holowania
 • wodowania
 • remontu i zimowania

na wypadek szkód:

 • kradzieży całej jednostki lub jej wyposażenia
 • szkód spowodowanych uderzeniem fal
 • siły wyższej np. sztorm, huragan, uderzenie pioruna itp.
 • utknięcia na mieliźnie
 • kolizji z inną jednostką pływającą

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Świadczenie, które otrzymasz w sytuacji uszkodzenia ciała na skutek wypadku podczas uprawiania sportów wodnych

 • kiedy kapitan lub członek załogi ulegnie wypadkowi

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Zrekompensuje szkody wyrządzone osobie trzeciej jak np. uszkodzenie cudzego jachtu.
 • obowiązuje na całym świecie z wyłączeniem USA i Kanady
 • ochrona skippera wynajętego lub wyczarterowanego jachtu lub motorówki
 • pokrycie kosztów akcji poszukiwawczej ze względu na przypadkowe uruchomienie systemów alarmowych (EPIRB / DSC)
 • uszkodzenie mienia

Jacht Casco

Przeznaczone dla właścicieli i użytkowników jachtów oraz innych jednostek pływających, poruszających się po Polskich i Europejskich wodach śródlądowych (EUINL, xEUINL).

Obejmuje swoją ochroną jednostki pływające podczas:

 • postoju w porcie
 • holowania
 • wodowania
 • remontu i zimowania

na wypadek szkód:

 • kradzieży całej jednostki lub jej wyposażenia
 • szkód spowodowanych uderzeniem fal
 • siły wyższej np. sztorm, huragan, uderzenie pioruna itp.
 • utknięcia na mieliźnie
 • kolizji z inną jednostką pływającą

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Świadczenie, które otrzymasz w sytuacji uszkodzenia ciała na skutek wypadku podczas uprawiania sportów wodnych

 • kiedy kapitan lub członek załogi ulegnie wypadkowi

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Zrekompensuje szkody wyrządzone osobie trzeciej jak np. uszkodzenie cudzego jachtu.

 • obowiązuje na całym świecie z wyłączeniem USA i Kanady
 • ochrona skippera wynajętego lub wyczarterowanego jachtu lub motorówki
 • pokrycie kosztów akcji poszukiwawczej ze względu na przypadkowe uruchomienie systemów alarmowych (EPIRB / DSC)
 • uszkodzenie mienia

Pomożemy Ci wybrać najlepsze ubezpieczenie