Ubezpieczenie firmy

Prowadząc swój biznes dobrze wiesz,
że to nie lada wyzwanie.

Niezależnie czy jest to rodzinna firma czy duże przedsiębiorstwo, a swoje usługi czy produkty wykonujesz z należytą starannością i profesjonalizmem, to czasem Ty lub Twoi pracownicy popełnicie błąd lub po prostu pojawią się sytuacje wymagające nakładów finansowych niezbędnych do zrekompensowania szkód poszkodowanemu.

Takie błędy mogą zostać wykorzystane przez nieuczciwych ludzi pragnących wzbogacić się Twoim kosztem. Przykładem takiego błędu lub niedopatrzenia może być niedostateczne zabezpieczenie wykorzystywanych w firmie systemów informatycznych co grozić może „cyber atakiem”.
Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują zatem rozszerzenie standardowej ochrony właśnie o ataki cybernetyczne, a także pomoc w przypadku naruszenia danych osobowych RODO.

Ubezpieczenie firmy to istotny element każdego biznesu, dlatego dobry agent przed przygotowaniem oferty, powinien dokładnie zapoznać się z zakresem prowadzonej działalności klienta i ustalić ewentualne zagrożenia z niej wynikające. Tylko wtedy zakres będzie kompletny, gwarantujący ochronę posiadanego mienia, zatrudnianych pracowników czy popełnionych błędów podczas wykonywania usługi lub produkcji towarów.

Masuria Group to od lat prężnie rozwijająca się ogólnopolska agencja ubezpieczeniowa z siedzibą w Olsztynie.

Klauzula od ataków cybernetycznych oraz RODO

Klauzula zapewnia pomoc i ochronę w przypadku ataków cybernetycznych oraz naruszenia danych osobowych, a wyszczególnić możemy:

 • organizację i pokrycie kosztów pomocy specjalistów, którzy pomogą zminimalizować skutki zdarzenia np. informatyka, prawnika czy agencji PR,
 • rekompensatę utraconego zysku netto spowodowanego atakiem hakerskim lub złośliwym oprogramowaniem oraz pokrycie wydatków niezbędnych do podtrzymania działalności firmy,
 • rekompensatę strat finansowych poniesionych w wyniku nieupoważnionego przelewu elektronicznego czy kradzieży pieniędzy z konta bankowego firmy,
 • pokrycie kar i kosztów związanych z naruszeniem norm obowiązujących przy akceptowaniu płatności kartami płatniczymi,
 • zawiadomienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych i poszkodowanych o zaistniałym incydencie (w tym m.in. pokrycie kosztów: porad prawnych, przygotowania korespondencji i jej wysyłki),
 • pokrycie kar administracyjnych, zadośćuczynień i odszkodowań.

Odpowiedzialność cywilna

Zakład Ubezpieczeniowy wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu, gdy:

 • uszkodzisz wynajmowany przez siebie budynek / lokal,
 • przechodzień złamie nogę na nieodśnieżonym chodniku pod Twoją firmą,
 • uszkodzisz powierzone przez klienta mienie w celu wykonania Twojej usługi np. naprawy, czyszczenia itp.,
 • wyrządzisz szkodę zatrudnionym pracownikom.

Ochrona majątku od zdarzeń losowych i kradzieży (allRisk)

Zakład Ubezpieczeniowy zapewni wypłatę odszkodowania, gdy:

 • siedziba Twojej firmy zostanie zalana na skutek powodzi lub pękniętej rury,
 • dojdzie do pożaru w firmie,
 • ktoś ukradnie mienie firmy lub jej pracowników znajdujące się w siedzibie lub oddziale,
 • przenośny sprzęt elektroniczny np. smartfon, laptop lub tablet ulegnie zniszczeniu.

NNW pracowników

Towarzystwo Ubezpieczeniowe zapewni pomoc pracownikowi, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi w postaci zwrotu kosztów:

 • leczenia i pobytu w szpitalu,
 • rehabilitacji,
 • odbudowy stomatologicznej zębów,
 • nabycia przedmiotów ortopedycznych, protez czy innych środków pomocniczych.

Klauzula od ataków cybernetycznych oraz RODO

Klauzula zapewnia pomoc i ochronę w przypadku ataków cybernetycznych oraz naruszenia danych osobowych, a wyszczególnić możemy:

 • organizację i pokrycie kosztów pomocy specjalistów, którzy pomogą zminimalizować skutki zdarzenia np. informatyka, prawnika czy agencji PR,
 • rekompensatę utraconego zysku netto spowodowanego atakiem hakerskim lub złośliwym oprogramowaniem oraz pokrycie wydatków niezbędnych do podtrzymania działalności firmy,
 • rekompensatę strat finansowych poniesionych w wyniku nieupoważnionego przelewu elektronicznego czy kradzieży pieniędzy z konta bankowego firmy,
 • pokrycie kar i kosztów związanych z naruszeniem norm obowiązujących przy akceptowaniu płatności kartami płatniczymi,
 • zawiadomienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych i poszkodowanych o zaistniałym incydencie (w tym m.in. pokrycie kosztów: porad prawnych, przygotowania korespondencji i jej wysyłki),
 • pokrycie kar administracyjnych, zadośćuczynień i odszkodowań.

Odpowiedzialność cywilna

Zakład Ubezpieczeniowy wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu, gdy:

 • uszkodzisz wynajmowany przez siebie budynek / lokal,
 • przechodzień złamie nogę na nieodśnieżonym chodniku pod Twoją firmą,
 • uszkodzisz powierzone przez klienta mienie w celu wykonania Twojej usługi np. naprawy, czyszczenia itp.,
 • wyrządzisz szkodę zatrudnionym pracownikom.

NNW pracowników

Towarzystwo Ubezpieczeniowe zapewni pomoc pracownikowi, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi w postaci zwrotu kosztów:

 • leczenia i pobytu w szpitalu,
 • rehabilitacji,
 • odbudowy stomatologicznej zębów,
 • nabycia przedmiotów ortopedycznych, protez czy innych środków pomocniczych.

Ochrona majątku od zdarzeń losowych i kradzieży (allRisk)

Zakład Ubezpieczeniowy zapewni wypłatę odszkodowania, gdy:

 • siedziba Twojej firmy zostanie zalana na skutek powodzi lub pękniętej rury,
 • dojdzie do pożaru w firmie,
 • ktoś ukradnie mienie firmy lub jej pracowników znajdujące się w siedzibie lub oddziale,
 • przenośny sprzęt elektroniczny np. smartfon, laptop lub tablet ulegnie zniszczeniu.

Pomożemy Ci wybrać najlepsze ubezpieczenie