Ubezpieczenie GAP

to ochrona straty finansowej

Jest to świadczenie mające zrekompensować utratę wartości pojazdu po szkodzie całkowitej lub kradzieży.
Przeznaczone dla pojazdów fabrycznie nowych lub kilku letnich.

Zakupiony pojazd traci na wartości wraz z upływem czasu i jego użytkowaniem od samego wyjazdu z salonu.
Na utratę wartości wpływa wiele czynników jak np. przebieg, liczba rejestracji, marka, okres eksploatacji, data pierwszej rejestracji itp.

Utrata pojazdu wskutek kradzieży lub wypadku, po którym auto nie nadaje się do naprawy, a tym samym dalszej jego eksploatacji jest bardzo dotkliwa, ponieważ z ubezpieczenia autocasco nie otrzymamy świadczenia w wysokości wkładu jaki ponieśliśmy przy zakupie auta.

Dlatego właśnie przy zakupie pojazdu lub przy wznowieniu ubezpieczenia autocasco warto zaopatrzyć się w GAP, który pokryje różnicę między wartością z faktury, a bieżącą wyceną pojazdu przez Towarzystwo Ubezpieczenie.

Na rynku istnieją trzy podstawowe warianty tegoż ubezpieczenia: fakturowy, finansowy oraz indeksowy.
Najbardziej powszechnym wariantem jest ten pierwszy, jednakże są sytuację w których korzystniejszym wyborem byłby np. finansowy i oczywiście przy wyborze odpowiedniego wariantu jesteśmy do dyspozycji.

GAP Fakturowy

Pokrywa różnicę między odszkodowaniem z tytułu kradzieży lub szkody całkowitej z ubezpieczenia autocasco lub odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku, a wartością z faktury lub inną uzgodnioną podczas zawierania umowy GAP np. tej z polisy AC.

W praktyce:

Michał kupił wymarzonego Seata Ibize w wersji Xcellence za 72 300 PLN brutto.
Dwa lata później zaparkował auto pod sklepem, a wracając z zakupów zastał puste miejsce na parkingu.
Michał zgłosił kradzież z autocasco swojej firmie ubezpieczeniowej, która wyceniła pojazd na dzień zaistniałej kradzieży i wypłaciła odszkodowanie w wysokości 52 050 PLN brutto, a z ubezpieczenia GAP otrzymał brakujące 20 250 PLN brutto. Suma z obu świadczeń wynosi 72 300 PLN brutto.

Polecany:

Przy zakupie nowego lub kilkuletniego pojazdu dla osoby prywatnej jak i przedsiębiorcy z założeniem wieloletniej eksploatacji.

GAP Finansowy

Pokrywa różnicę między kwotą leasingu pozostałą do spłaty wskutek wygaśnięcia umowy leasingu z powodu szkody całkowitej lub kradzieży, a wypłaconym odszkodowaniem z ubezpieczenia autocasco lub odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku.

W praktyce:

Michał miał wypadek i rozbił swojego Seata. Zakład Ubezpieczeniowy wypłacił odszkodowanie w wysokości 68 000 PLN brutto co odpowiadało wartości pojazdu z dnia
szkody, jednakże do całkowitej spłaty leasingu bank wymagał 76 400 PLN brutto. Ubezpieczenie GAP wypłaci zatem 8 400 PLN brutto.

Polecany:

Dla przedsiębiorcy z umową leasingu charakteryzującą się niskim wkładem własnym lub wysokim wykupem, gdzie istnieje duże ryzyko niższej wartości pojazdu niż zobowiązania wobec banku.

GAP Indeksowy

Dopłata do odszkodowania wypłaconego z autocasco z tytułu szkody całkowitej lub kradzieży, w wysokości % wartości rynkowej pojazdu określonej na dzień zdarzenia.
% wartości rynkowej pojazdu określony jest w dniu zawarcia ubezpieczenia GAP i wynosi średnio 25%.

W praktyce:

Michał w drugim roku eksploatacji użytkowanego w leasingu pojazdu miał szkodę całkowitą.
Wartość auta na fakturze wynosi 90 000 PLN brutto, a w dniu szkody zakład ubezpieczeniowy z tytułu polisy autocasco wypłacił odszkodowanie w wysokości 75 000 PLN brutto, a z polisy GAP Michał otrzymał 18 750 PLN brutto (tj. 25% wartości pojazdu z dnia zdarzenia).

Polecany:

Do tzw. leasingów mobilnych tj. krótkich okresów finansowania pojazdu nie przekraczających 2-3 lat.

*Ubezpieczenie GAP skierowane jest do każdego klienta z nowym lub kilkuletnim pojazdem zarówno osoby prywatnej jak i firmy.

Pomożemy Ci wybrać odpowiedni wariant ubezpieczenia