Ubezpieczenie w podróży

Ochrona za granicą

Ubezpieczenia turystycznie nie należą do skomplikowanych, ale oczywiście ich zakres wymaga rozmowy i analizy potrzeb, gdyż każdy wyjazd jest inny.

Standardem przy polisie turystycznej, która gwarantuje bezpieczny wyjazd jest zwrot kosztów za leczenie oraz assistance.

Zwrot kosztów za leczenie to pokrycie wydatków związanych z leczeniem ambulatoryjnym, szpitalnym, stomatologicznym oraz zakupem leków i środków opatrunkowych.
Suma ubezpieczenia to kwota, którą określamy podczas zawierania polisy i jest to maksymalne świadczenie na jakie możemy liczyć od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Ze względu na zróżnicowane koszty leczenia za naszymi granicami np. w Stanach Zjednoczonych przywrócenie sprawności złamanej nodze będzie znacznie kosztowniejsze niż leczenie tej samej kontuzji w Czarnogórze. Dlatego fachowiec podczas doboru polisy turystycznej dostosuje sumę ubezpieczenia do naszego wyjazdu.

Dodatkowo likwidacja szkody może odbyć się bezgotówkowo, szczególnie kiedy np jadąc na narty do Włoch wybierzemy Towarzystwo Ubezpieczeniowe rozpoznawalne i cieszące się dobrą opinią w tym rejonie, to ułatwi i przyspieszy organizację pomocy.

Zakres działania polisy turystycznej możemy rozszerzyć również o NNW, OC, a także ochronę przewożonego bagażu.
Wszystko to zależy od charakteru naszego wyjazdu, miejsca do którego zmierzamy, a także stopnia aktywności fizycznej i rodzajów sportów w jakich planujemy uczestniczyć.

Dlatego ważnym jest, aby przed wyjazdem zaopatrzyć się w odpowiedni, dopasowany do naszych potrzeb zakres ochrony, a także dostosować sumę ubezpieczenia do panujących warunków służby zdrowia w docelowym miejscu naszej podróży.

NNW

Wypłata świadczenia z tytułu śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Sumy tegoż świadczenia zaczynają się w Towarzystwach Ubezpieczeniowych od 10 000 PLN do 60 000 PLN.

OC

Odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone w życiu prywatnym osobom trzecim polegające na uszkodzeniu/zniszczeniu ich mienia bądź spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu podczas podróży krajowej lub zagranicznej. Ważny element, zwłaszcza dla narciarzy i rodzin z dziećmi. Wszystkie straty wyrządzone podczas wypadku na nartach osobie trzeciej, zostaną pokryte z Twojego OC. (Ostatnimi czasy na zachodzie posiadanie OC jest warunkiem wejścia na stok)

Bagaż

Wypłata odszkodowania za utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy osobistych przewożonych w ramach bagażu podróżnego, a nawet ochrona przed kradzieżą naszych rzeczy na czas wyjazdu pozostawionych w domu/mieszkaniu.

NNW

Wypłata świadczenia z tytułu śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Sumy tegoż świadczenia zaczynają się w Towarzystwach Ubezpieczeniowych od 10 000 PLN do 60 000 PLN.

OC

Odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone w życiu prywatnym osobom trzecim polegające na uszkodzeniu/zniszczeniu ich mienia bądź spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu podczas podróży krajowej lub zagranicznej. Ważny element, zwłaszcza dla narciarzy i rodzin z dziećmi. Wszystkie straty wyrządzone podczas wypadku na nartach osobie trzeciej, zostaną pokryte z Twojego OC. (Ostatnimi czasy na zachodzie posiadanie OC jest warunkiem wejścia na stok)

Bagaż

Wypłata odszkodowania za utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy osobistych przewożonych w ramach bagażu podróżnego, a nawet ochrona przed kradzieżą naszych rzeczy na czas wyjazdu pozostawionych w domu/mieszkaniu.

Pomożemy Ci wybrać najlepsze ubezpieczenie